trener jeździectwa klasy I , dr n. wet. Wiktor Rozpędek

ul. Jeździecka 11, 55-095 Siedlec

tel 510 929 889, 781 078 909 stadninavictor@gmail.com

Srebrna odznaka jeździecka

najbliższy termin egzaminu - na zakończenie zimowych obozów jeździeckich

 

istnieje możliwość zorganizowania egzaminu na Odznaki Jeździeckie we wcześniejszym terminie w przypadu zebrania grupy

pytania i odpowiedzi do egzaminu na srebrną odznakę jeździecką 

 

Odznaka Srebrna odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC.
(Equivalent of Euro Pony Club Riding Test)
Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich,
natomiast egzamin na Odznakę Srebrną może być prowadzony tylko w certyfikowanym ośrodku
jeździeckim.
Do egzaminu mogą przystąpić posiadacze Odznaki Brązowej po upływie co najmniej trzech
miesięcy od daty jej uzyskania.
Egzamin końcowy jest przeprowadzany przez 2 członków WKE.
Egzamin praktyczny składa się z trzech części:
a. Opieka stajenna
• znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia – czyszczenie okrywy
włosowej i pielęgnacja kopyt
• siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu
b. część ujeżdżeniowa – wykonanie czworoboku klasy P (program P-4 zmodyfikowany) z notą
5,0 (niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych).
Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.
Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje nie dopuszczenie do zdawania części
w skokach.
c. część skokowa – pokonanie 6 przeszkód o wysokości 80 cm (w tym jedna kombinacja
podwójna), ustawionych wg określonego schematu (Kuce – wysokość przeszkód zgodna z
kategorią kuca – ale maksymalnie 70 cm).
Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.
Podczas egzaminu wymagana jest jazda na zwykłym kiełźnie wędzidłowym pojedynczo- lub
podwójnie łamanym, dozwolone jest użycie ochraniaczy, ostróg i jazda z batem.
Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym,
treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym, twardym nakryciu głowy jest
obowiązkowa.
Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Srebrną
zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową, a z części skokowej egzaminu także
osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny..
Egzamin teoretyczny – tematy:
• rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
• rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
• chody koni;
• opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
• figury na ujeżdżalni;
• podstawy teorii skoków przez przeszkody;
• zasady jazdy w terenie;
• pierwsza pomoc.
Pytania na egzaminie teoretycznym - po jednym z każdego rozdziału - mogą być zadawane tylko z
opublikowanego wcześniej na stronie internetowej PZJ zestawu pytań i odpowiedzi, dostosowanego
do poziomu odznaki.
Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „nie zaliczony”. (Zaliczać powinno wykonanie
programu z notą 5,0 i minimum połowa prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania).
Nie zaliczony egzamin lub jego część może być powtórnie zdawana nie wcześniej niż po upływie
trzech miesięcy, ale nie później niż po upływie jednego roku.

Copyright 2008 (C) Autor: kwadratco(a)gmail.com