trener jeździectwa klasy I , dr n. wet. Wiktor Rozpędek

ul. Jeździecka 11, 55-095 Siedlec

tel 510 929 889, 781 078 909 stadninavictor@gmail.com

Brązowa odznaka jeździecka

najbliższy termin egzaminu - na zakończenie zimowych obozów jeździeckich

 

istnieje możliwość zorganizowania egzaminu na Odznaki Jeździckie we wcześniejszym terminie w przypadu zebrania grupy

 

 

pytania i odpowiedzi do egzaminu na brązową odznakę jeździecką 

 

Galeria zdjęć z egzaminów tutaj

 

Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich,
natomiast egzamin na Odznakę Brązową może być prowadzony tylko w certyfikowanym ośrodku
jeździeckim.
Minimalny wiek egzaminowanego - 8 lat.
Egzamin jest przeprowadzany przez 2 członków WKE.
Egzamin składa się z dwóch części:
a. część praktyczna:

- prawidłowe podejście do konia;
- prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
- podstawowe zabiegi pielęgnacyjne - czyszczenie;
- prowadzenie w ręku i wiązanie
Z tej części egzaminu zwalniani są kandydaci posiadający odznakę „Jeżdżę konno"
lub okazujący certyfikat wystawiony przez szkoleniowca z aktualną licencją - wzór
certyfikatu w załączniku nr 5. Certyfikat ten musi być dołączony do indywidualnego
protokołu egzaminacyjnego.

konia w prawidłowym dosiadzie podstawowym i z prawidłowym użyciem pomocy.
Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

do części skokowej, podczas której należy pokonać 4 pojedyncze przeszkody o
wysokości 70 cm, w tym jedna przeszkoda to cavaletti ułożone z trzech drągów z kopertą
pokonywana z kłusa (wysokość przeszkód dla kuców - zależna od kategorii kuca,
maksymalnie 60 cm);
Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

zakończonego zatrzymaniem (przez kłus) przed określoną linią. Przekroczenie linii
powoduje automatycznie eliminację.
Podczas egzaminu wymagana jest jazda na zwykłym kiełźnie wędzidłowym pojedynczo- lub
podwójnie łamanym, dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: gogue, wytoka lub wypinaczy
(gogue i wypinaczy tylko w części ujeżdżeniowej), ochraniaczy i jazda z batem. Używanie ostróg
jest niedozwolone.
Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym,
treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym, twardym nakryciu głowy jest
obowiązkowa.
Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową
zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną, dowolną klasę sportową, a także z części skokowej
egzaminu osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny. Niniejszy zapis odnosi się tylko do
zawodników zarejestrowanych w WZJ/PZJ przed dniem 01.01.2007.
Kandydaci w wieku powyżej 45 lat mogą być zwolnieni ze zdawania części skokowej
egzaminu na Brązową Odznakę. Informacja o takim zwolnieniu musi znaleźć się na
zbiorczym i indywidualnym protokole egzaminacyjnym. Odznaka zdobyta tym trybem może
być podstawą do wydania uprawnień sportowych jedynie w dyscyplinie ujeżdżenia.
b. część teoretyczna - tematy:

Pytania na egzaminie teoretycznym - po jednym z każdego rozdziału - mogą być zadawane tylko z
opublikowanego wcześniej na stronie internetowej PZJ zestawu pytań i odpowiedzi, dostosowanego
do poziomu odznaki.
Zdających do ukończenia 11 roku życia obowiązuje znajomość odpowiedzi tylko na pytania
przeznaczone dla tej kategorii wiekowej (dotychczas 1 - 83). Pomocny w przygotowaniach dla
tej grupy wiekowej jest podręcznik „Młody jeździec" - Lucinda Green, wyd. Galaktyka
Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony" lub „nie zaliczony". (Zaliczać powinno wykonanie
programu z notą 5,0 i minimum połowa prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania).
Nie zdany cały egzamin lub jego nie zaliczona część może być zdawana powtórnie w najbliższym
następnym terminie w dowolnym ośrodku przeprowadzającym tego typu egzaminy
.

 

 

 

 

 

Copyright 2008 (C) Autor: kwadratco(a)gmail.com