trener jeździectwa klasy I , dr n. wet. Wiktor Rozpędek

ul. Jeździecka 11, 55-095 Siedlec

tel 510 929 889, 781 078 909 stadninavictor@gmail.com

Egzaminy na odznaki jeździecki

Egzamin na Odznakę Brązową i Srebrną  w Stadninie Koni „VICTOR”

Jeżli chcecie zdawać i zdać Egzamin na Odznakę jeździecką, to pomożemy Ci w tym.

Mamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób przystępujących do egzaminu na Brązową i Srebrną oraz Złotą Odznakę Jeździecką. Wyszkoliliśmy bardzo liczną grupę jeźdzców, którzy za nasza pomocą zdobyli ten laur.  Opracowalismy i wdrożylismy ze skutkiem pozytywnym specjalny program szkolenia i przygotowania do Egzaminu.

Teraz Ty masz szansę wziąć udział w tych zajęciach.

Program przygotowania jeźdzców obejmuje:

- trening na naszych koniach wytrenowanych i przygotowanych by przekazac Ci wiedzę ( koń profesor) Konie wielkorotnie uczestniczyły w egzaminach , pomogając zdać ten trudny egzamin .

- trening na naszych przeszkodach, które  będziesz skakać podczas egzaminu,

- znajomość otoczenia placów treningowych ujeżdżalni krytej , daje ogromny komfort i zwiększa szanse zdania egzaminu.

a teraz najwazniejsze,

 

Zajecia - treningi odbywają się w grupach maksymalnie do 3 osób i mają status treningu sportowego. Trening sportowy prowadzony dla maksymalnie 3 osobowej grupy i według naszej autorskiej metody szkolenia, skutkuje badzo dużym przyrostem umiejętności jeździeckich a to daje bardzo wysoką zdawalnośc podczas Egzaminów.

W naszym Ośrodku najbliższy egzamin juz w lutym.

zajecia treningi prowadzi wielokrotny Mistrz Polski w skokach przez przeszkody , trener jeździectwa klasy I  Wiktor Rozpędek.

Trener Wiktor Rozpędek jest również egzmaninatorem na egzminach Odznak Jeździeckch.

 

Nie zwlekaj, jest wystraczająco dużo czasu by się przygotować

 

 

Stadnina Koni „VICTOR” informuje, że dnia .02.2019  o godzinie , odbędzie się Egzamin na Brązową i Srebrną Odznakę Jeździecką PZJ

Warunkiem uczestnictwa w Egzaminie jest przesłanie do dnia 27.08.2014 poniższych danych na adres info@stadninavictor.pl

- imię i nazwisko,
- nr PESEL
- data i miejsce urodzenia,
- adres zamieszkania,
- nazwa konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych)
- zgoda rodziców na udział w egzaminie (w przypadku osób niepełnoletnich),
- nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki – w przypadku osób zdających na srebrną odznakę.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania Egzaminu, gdy liczba zainteresowanych będzie mniejsza niż 10 osób.

Opłata za egzamin :

Opłata za egzamin – 150 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /całość/ – 150 zł
Opłata za egzamin poprawkowy /część/ – 70 zł
Opłata za zgłoszenie się na egzamin poprawkowy bez kopii protokołu indywidualnego z poprzedniego egzaminu – 30 zł
Oplata za udostępnieni konia – 100zł
Oplata za boks dla konia podczas trwania egzaminu – 50zl
Organizator Egzaminu nie pobiera dodatkowej opłaty za wysłanie odznak i legitymacji pocztą.

Wszelkie opłaty należy dokonywać w biurze Stadniny Koni „VICTOR” – przed przystąpieniem do egzaminu

 Istotne uwagi :

* Osoby pełnoletnie, rodzice / opiekunowie prawni osób nieletnich, zobowiązani są przed przystąpieniem do Egzaminu, złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych w zakresie statutowego działania Polskiego Związku Jeździeckiego.
* Egzamin rozpocznie się od opieki stajennej, następnie ujeżdżenia, dalej skoki i na koniec teoria.
* Podczas Egzaminu obowiązuje strój galowy (tak jak na zawodach) bądź schludny strój jeździecki.
* Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat.
* Dzieci poniżej 11 lat obowiązuje znajomość odpowiedzi na pytania od 1 do 83.

 

Egzaminatorzy:

trener klasy I Małgorzata Brodziak

trener klasy I Wiktor Rozpędek

 

W/w Egzamin przeprowadzony będzie według zasad i przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego.

Wprowadzenie do systemu odznak PZJ


Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej - brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy" na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni.


W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej - cz. 1, 2 i 3.
Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej", są:

  1. Akademia jeździecka - Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
  2. Poradnik młodego jeźdźca - Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyk

Osoby zaintereowane udziałem w egzaminie mogą składać zgłoszenie wyłącznie drogą emailową na adres info@stadninavictor.pl

 

 

Copyright 2008 (C) Autor: kwadratco(a)gmail.com